Välkommen

Daniel Hellströms Nya Elektriska - HNEL är företaget som satsar på att installera det senaste som finns för att skapa energisnåla elsystem.
Vi måste alla bidra till att hindra klimatförändringar och skapa ett energieffektivt samhälle; vi vill hjälpa Er att hitta de lösningar som passar Er bäst.

Att producera egen el kommer att bli allt vanligare, speciellt nu efter regeringens beslut om 60%s stöd för solcellsanläggningar. Vi hjälper er att installera solceller i samarbete med www.solel.nu

 

Det finns två enkla sätt att spara energi: för det första skall apparater som inte används stängas av och för det andra skall de existerande apparaterna vara energisnåla.

Att installera ett system för att styra apparater och belysning kan vara en dyr engångskostnad men väl värd pengarna genom den minskade energiförbrukningen.

I dag går cirka 25% av hushållens energiförbrukning till belysning men med lysdioder så kan den siffran sänkas till omkring 5%

lysdioder är 5 gånger så energieffektiva som vanliga glödlampor och färgåtergivningen är i nivå med lysrör. lysdioders livstid är 25.000-50.000 timmar och de är dessutom mindre känsliga än vanliga ljuskällor.

Vi har erfarenhet av att installera styrsystem både trådbundet med KNX/EIB och radiostyrt via radiobuss, valet av system beror på anläggningens storlek och hur stor del som skall göras om.

Vi har även installerat nya kraftfulla lysdioder (LED) både i trapphus, inomhus och i trädgårdar; ibland som allmänljus, men kanske oftare som ett mer speciellt dekorativtljus. Möjligheten att med diod-belysning kunna skifta mellan regnbågens alla färger är också något vi har installerat som en trevlig dekorativ funktion.

 

klicka för fakta om lysdioder LED på wikipedia.org